Πολιτική Διαμονής

Συμπεριφορά πελατών

Οι πελάτες παρακαλούνται να μην προκαλούν όχληση, να συμπεριφέρονται κόσμια, καθώς και να σέβονται τους άλλους ενοίκους και το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Ζημιές/ Φθορές Δωματίου

Σε περίπτωση φθοράς δωματίου ή άλλης περιουσίας που οφείλεται σε δόλο, βούληση ή αμέλεια, το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε χρέωση του ποσού της ζημίας που υπέστη.

Καθαρισμός των δωματίων

 • Τα δωμάτια καθαρίζονται ανά τρεις μέρες, από τις 09:00 έως τις 14:00.
 • Τα κλινοσκεπάσματα και οι πετσέτες αλλάζονται κάθε 3η μέρα. Αν επιθυμείτε αλλαγή νωρίτερα υπάρχει χρέωση.

Πολιτική Καπνίσματος

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα υγιεινό περιβάλλον, να αποφύγουμε τις δυσάρεστες οσμές, αλλά και σε ένδειξη σεβασμού προς τους λοιπούς πελάτες και το προσωπικό του ξενοδοχείου, το κάπνισμα και άτμισμα δεν επιτρέπεται σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου, καθώς και στα δωμάτια μη καπνιζόντων. Το κάπνισμα απαγορεύεται στα δωμάτια, τους διαδρόμους και όλους τους κλειστούς χώρους του ΗΔΥΛΟ . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το κάπνισμα πραγματοποιήθηκε σε ένα δωμάτιο, το ξενοδοχείο θα χρεώσει τέλος καθαρισμού €250 στο λογαριασμό σας πριν ή μετά το check-out.

Πολιτική για παιδιά

 • Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών θα πρέπει να συνοδεύονται από τους γονείς/ κηδεμόνες ανά πάσα στιγμή κατά τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο.
 • Οι γονείς/κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για τη χρήση αιχμηρών αντικειμένων και ηλεκτρικών συσκευών στην κουζίνα του δωματίου. Θα χαρούμε να αφαιρέσουμε αιχμηρά αντικείμενα από το δωμάτιο και να αποκλείσουμε τη χρήση των συσκευών για την αποφυγή ατυχημάτων.
 • Το ΗΔΥΛΟ δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα που οφείλονται στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση συσκευών και ειδών κουζίνας από ανηλίκους

Πολιτική κατοικιδίων

Επιτρέπεται η φιλοξενία κατόπιν συνεννοήσεως, προϋποθέτοντας ότι:

 • Παρέχεται σχετικό πιστοποιητικό ή διαβατήριο κατοικίδιου.
 • Απαγορεύεται να αφήνετε το κατοικίδιό σας χωρίς επίβλεψη στο δωμάτιο.
 • Κατά την διάρκεια καθαριότητας ή συντήρησης του δωματίου, το κατοικίδιο σας θα πρέπει να παραμένει εντός της θήκης του.
 • Ο Ιδιοκτήτης επιβαρύνεται οποιαδήποτε ζημία, καταστροφή προκληθεί από το κατοικίδιο. Η αποπληρωμή των ζημιών που έχουν προκληθεί από το κατοικίδιο, πρέπει να πληρώνονται άμεσα και πριν την αναχώρηση του επισκέπτη.
 • Το κατοικίδιο θα πρέπει να μετακινείται στους κοινόχρηστους χώρους μόνο με λουρί
 • Διατηρούμε τον δικαίωμα να διακόψουμε τη διαμονή σε επισκέπτες με κατοικίδια που δημιουργούν οποιαδήποτε ενόχληση ή και φθορές στους υπόλοιπους επισκέπτες.

 

Από τις ανωτέρω προϋποθέσεις εξαιρούνται ρητά σκύλοι οδηγοί τυφλών που φέρουν ενημερωμένα βιβλιάρια υγείας και έγγραφα πιστοποίησης.

Χρηματοκιβώτια

 • Κάθε δωμάτιο διαθέτει δωρεάν θυρίδα ασφαλείας.
 • Αποθηκεύστε τα πολύτιμα αντικείμενα και τα έγγραφά σας στο χρηματοκιβώτιο.
 • Ο επισκέπτης είναι υπεύθυνος για τα αντικείμενα που απομένουν στο δωμάτιο ή στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.

Όροι χρήσης WIFI

Χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη από τo ΗΔΥΛΟ Υπηρεσία WiFi για την πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet) μέσω ασύρματου δικτύου (WiFi) αποκλειστικά (εφεξής Υπηρεσία) αποδέχομαι, αναγνωρίζω και δηλώνω τα ακόλουθα:

 • Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση της Υπηρεσίας WiFi εκ μέρους μου, συμφωνώ ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και λογικοί. Σε περίπτωση που θεωρώ ότι δεν είναι λογικοί και ορθοί, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσω την Υπηρεσία WiFi.
 • Είμαι άνω των 18 ετών, καθώς η Υπηρεσία WiFi διατίθεται μόνο για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Εφόσον θέλω να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία το ανήλικο παιδί μου αποδέχομαι αυτούς τους Όρους για λογαριασμό του και είμαι υπεύθυνος για την επίβλεψη του ανήλικου παιδιού μου ως προς την ορθή χρήση της Υπηρεσίας. To ΗΔΥΛΟ προσφέρει χωρίς χρέωση την Υπηρεσία WiFi για τη διευκόλυνση της περιήγησής μου στο διαδίκτυο, κατά την παραμονή μου στους χώρους του.
 • Η Υπηρεσία WiFi ενεργοποιείται μόλις ολοκληρώσω επιτυχώς τις διαδικασίες πρόσβασης σε ένα σημείο ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης τoυ ΗΔΥΛΟ. Η χρήση της Υπηρεσίας WiFi ισχύει κατά τη διάρκεια παραμονής μου στο ξενοδοχείο.
 •  Τo ΗΔΥΛΟ δεν αναλαμβάνει καμία άλλη υποχρέωση απέναντί μου, όπως ενδεικτικά να εξασφαλίζει απρόσκοπτη ή συνεχή σύνδεση, σταθερή ταχύτητα, συμβατότητα εξοπλισμού, ασφάλεια εξοπλισμού, λογισμικών, προσωπικών στοιχείων ή επιχειρούμενων συναλλαγών, καθώς και να ελέγχει τις μεταδιδόμενες πληροφορίες και δεδομένα ή την καταλληλότητα του περιεχομένου των σελίδων που επισκέπτομαι, την αποκλειστική ευθύνη για τα οποία έχω εγώ. 
 • Αναγνωρίζω ότι το διαδίκτυο (internet) είναι ένα ανοικτό περιβάλλον, ότι είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση και την προστασία των προσωπικών μου στοιχείων, ότι οφείλω να ενεργώ με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια παίρνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, για να αποτρέπω την παράνομη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων.
 • Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας WiFi οφείλω να ενεργώ με καλή πίστη, σύμφωνα με τα χρηστά ήθη, να μην προβαίνω σε πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του ΗΔΥΛΟ, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στη νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, στη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, ούτε και σε πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον τoυ ΗΔΥΛΟ.
 • Ευθύνομαι αποκλειστικά για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη προκληθεί σε εμένα, στο ξενοδοχείο ή σε τρίτους από πράξεις ή παραλείψεις μου κατά τη χρήση της Υπηρεσίας WiFi του ΗΔΥΛΟ, την οποία δηλώνω ότι δεν θα χρησιμοποιήσω για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε παράνομης, αθέμιτης, ανήθικης, αντιδεοντολογικής, καταχρηστικής, παρενοχλητικής ενέργειας και ιδίως για τις εξής δράσεις:
  1. Διακίνηση παράνομου, πορνογραφικού, βίαιου, άσεμνου ή με κάθε τρόπο προσβλητικού, συκοφαντικού ή δυσφημιστικού περιεχομένου, που ενδέχεται να παραβιάζει την προσωπικότητα του άλλου, είναι ρατσιστικό ή εθνικά προσβλητικό, ή με άλλον τρόπο αμφισβητούμενο.
  2. Παρακολούθηση, παρενόχληση, απειλή ή βλάβη άλλου ατόμου.
  3. Παράνομη πρόσβαση σε συστήματα, υπερφόρτωση δικτύου, αποστολή μη ζητηθείσας αλληλογραφίας για εμπορικούς ή μη σκοπούς/ spamming. γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών.
  4. Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.
  5. Μετάδοση, αποθήκευση ή θέση σε διαθεσιμότητα με άλλον τρόπο οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς ή οποιονδήποτε άλλον κώδικα, αρχεία ή προγράμματα υπολογιστή που είναι σχεδιασμένα για να βλάψουν, να επηρεάσουν ή να περιορίσουν την κανονική λειτουργία της Υπηρεσίας.
  6. Δημιουργία παρεμβολών ή διακοπή της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην Υπηρεσία μέσω αυτοματοποιημένων τρόπων, όπως σκριπτ ή προγραμμάτων ανίχνευσης ιστού), ή τυχόν διακομιστών ή δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την Υπηρεσία, ή τυχόν πολιτικών, απαιτήσεων ή κανονισμών δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, της χρήσης ή παρακολούθησης δεδομένων ή κίνησης που σχετίζονται με αυτά).
  7. Σχεδιασμό ή διενέργεια οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας.
 • H υπηρεσία WiFi παρέχεται «ως έχει» και «όπου ευρίσκεται», χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Τo ΗΔΥΛΟ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά μου (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) σχετιζόμενη με την εκ μέρους μου χρήση της υπηρεσίας WiFi, ακόμη και εάν τo ΗΔΥΛΟ είχε ενημερωθεί για την πιθανότητα να προκύψουν τέτοιες ζημίες.
 • Αναγνωρίζω ότι η Υπηρεσία WiFi του ΗΔΥΛΟ έχει σχεδιαστεί και προσφέρεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση, σε ατομική βάση. Τo ΗΔΥΛΟ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη υποστώ εγώ ή οποιοσδήποτε τρίτος σε περίπτωση διαφορετικής χρήσης της Υπηρεσίας WiFi (διαφυγόντα κέρδη λόγω 6 μη ολοκλήρωσης επαγγελματικής δραστηριότητας, απώλεια ευκαιρίας, κ.λπ.) από την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της Υπηρεσίας. Τo ΗΔΥΛΟ δεν συστήνει και δεν ευθύνεται για τη χρήση της Υπηρεσίας WiFi για επαγγελματικούς σκοπούς.
 • Ευθύνομαι αποκλειστικά για την επιλογή, εγκατάσταση, ενεργοποίηση, χρήση και λειτουργικότητα του εξοπλισμού, των συστημάτων, λογισμικών και πρωτοκόλλων ασφαλείας που θα χρησιμοποιήσω κατά τη σύνδεσή μου στην Υπηρεσία WiFi του ΗΔΥΛΟ, ως προς την καταλληλότητά τους και την παροχή προστασίας από εξωτερικές απειλές, συμπεριλαμβανομένου κακόβουλου λογισμικού.
 • Ευθύνομαι αποκλειστικά για τη διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα και της ασφάλειας των δεδομένων που καταχωρίζω στην Υπηρεσία WiFi και για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιώ κατά τη χρήση της.
 • Το ΗΔΥΛΟ δε μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του εξοπλισμού μου, ούτε την ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, αρχείων και δεδομένων που ανταλλάσσω μέσω διαδικτύου, έναντι παράνομης πρόσβασης ή χρήσης. Αναγνωρίζω ότι είναι δική μου ευθύνη η διατήρηση επαρκών μέτρων ασφάλειας που να παρεμποδίζουν την παράνομη πρόσβαση ή χρήση του υπολογιστικού μου εξοπλισμού και την αποκάλυψη εμπιστευτικών μου πληροφοριών καθώς και την παράνομη πρόσβαση στην Υπηρεσία WiFi διαμέσου του εξοπλισμού του ΗΔΥΛΟ.
 • Τεχνική υποστήριξη δεν παρέχεται από το ΗΔΥΛΟ. Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου του ΗΔΥΛΟ δεν δύνανται ούτε υποχρεούνται να παρέχουν διευκρινίσεις, οδηγίες κ.λπ. αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας WiFi.
 • Η παράβαση οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους αποτελεί λόγο άμεσης διακοπής της πρόσβασής μου στην Υπηρεσία WiFi.
 • Οι παρόντες «Όροι Χρήσης WiFi» διέπονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και κάθε διαφορά που απορρέει από την εφαρμογή τους υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας.